QNAP TVS-EC1580MU-SAS-RP-8GE-R2 15-bay 10GbE NAS, Redundant PSU, 8GB ECC RAM DISKLESS

MANUFACTURER: QNAP

Product SKU: TVS-EC1580MU-SAS-RP-8GE-R2-US

QNAP 15-bay 10GbE NAS and iSCS/I IP-SAN (3.5" x 9, 2.5" x 6). 2U, SAS 12G, SAS/SATA 6G, 4 x 1GbE, 2 x 10GbE (SFP ), 40GbE-ready, Redundant PSU Intel Xeon E3-1246 v2 3.5GHz, 8GB ECC RAM (Max 32GB), 4 x 1GbE, 2 x 10GbE (SFP ), PCIe expansion slot x2

$5,599.00 $5,016.00
$5,016.00

Recently Viewed Products

Top